чтпп
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Друзі сайту
 • Create a free website
 • uCoz Community
 • uCoz Textbook
 • Video Tutorials
 • Official Templates Store
 • Best Websites Examples
 • Статистика
  П`ятниця, 10.07.2020, 18:51

  ПРИЙНЯТИЙ
  Загальними зборами засновників
  Чернівецької торгово-промислової палати
  «20» травня 1998 р.
  Протокол № 1

  ЗАРЕЄСТРОВАНО
  Управління юстиції
  В Чернівецькій області
  « 10» липня 1998 р.
  свідоцтво № 1

  ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
  зареєстровано Чернівецьким
  обласним управлінням юстиції
  «8» жовтня 1998 року                                                   Статут 
                      Чернівецької торгово-промислової палати


  1. Загальні положення
  1.1.Чернівецька Торгово-промислова палата, яка далі іменується "Палата", є недержавною неприбутковою самоврядною організацією, яка об'єднує юридичних осіб, які створені і діють відповідно до законодавства України, та громадян України, зареєстрованих як підприємці, та їх об'єднання.
  1.2. Палата створена та діє відповідно до Указу Президента України від 4 липня 1994р. №357/94 "Про Торгово-промислову палату України», Закону України "Про Торгово-промислові палати в Україні" від 2 грудня 1997 р. №671/97.
  1.3. Палата є юридичною особою: вона має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному суді і третейському суді.
  1.4. Палата може займатися підприємницькою діяльністю лише в тому обсязі, в якому це необхідно для виконання її статутних завдань. Одержаний нею прибуток не розподіляється між членами Торгово-промислової палати, а спрямовується для виконання її статутних завдань.
  1.5. Палата входить в систему Торгово-промислової палати (ТПП) України, у своїй діяльності керується чинним законодавством України та цим Статутом.
  1.6. Палата відповідає за своїми зобов'язаннями усіма коштами та майном, що належать їй.
  1.7. Держава і її органи не відповідають за зобов'язаннями Палати, а Палата не відповідає за зобов'язаннями держави та її органів.
  1.8. Торгово-промислова палата України не відповідає за зобов'язаннями Палати, а Палата не відповідає за зобов'язаннями Торгово-промислової палати України. Члени Палати не відповідають за зобов'язаннями Палати, а Палата не відповідає за зобов'язаннями своїх членів.
  1.9. Палата не відповідає за зобов'язаннями створених нею підприємств та інших організацій, так само як підприємства та інші організації не відповідають за зобов'язаннями Палати.
  1.10. Палата має печатку із зображенням емблеми ТПП України і своїм найменуванням українською та англійською мовами. 
  1.11. Місцезнаходження Палати м Чернівці, вул. Стасюка, 20. Регіоном діяльності Палати є місто Чернівці та Чернівецька область. 

  2. Цілі Палати
  2.1. Палата створюється з метою сприяння розвиткові народного господарства та національної економіки, її інтеграції у світову господарську систему, формуванню сучасних промислової, фінансової і торговельної інфраструктур, створенню сприятливих умов для підприємницької діяльності в своєму регіоні, всебічному розвитку всіх видів підприємництва, не заборонених законодавством України, науково-технічних і торговельних зв'язків між підприємцями України та підприємцями зарубіжних країн.

  3. Завдання Палати
  3.1. Основними завданнями Палати є:
  3.1.1. сприяння розвиткові зовнішньоекономічних зв'язків, експорту українських товарів і послуг, надання практичної допомоги підприємцям у проведенні торговельно-економічних операцій на внутрішньому та зовнішньому ринках, освоєнні нових форм співробітництва;
  3.1.2. організація взаємодії між суб'єктами підприємницької діяльності, координація їх взаємовідносин з державою в особі її органів;
    3.1.3. представлення інтересів засновників та членів Палати з питань, пов'язаних з їх господарською діяльністю як в Україні, так і за її межами, сприяння розвитку ринкових відносин в своєму регіоні, підприємницької діяльності у всіх її формах, експорту українських товарів, надання консультаційних послуг в проведенні торговельно-економічних операцій на внутрішньому і зовнішньому ринках, освоєнні нових форм співробітництва;
  3.1.4. надання довідково-інформаційних послуг, основних відомостей, що не є комерційною таємницею, про діяльність українських підприємців і підприємців зарубіжних країн згідно з національним законодавством, сприяння поширенню, зокрема через засоби масової інформації, знань про економіку і науково-технічні досягнення, законодавство, звичаї та правила торгівлі в Україні і зарубіжних країнах, можливості зовнішньоекономічного співробітництва українських підприємців;
  3.1.5. участь в організації в Україні та за кордоном професійного навчання і стажування фахівців - громадян України з питань підприємництва, розвитку конкуренції, а також у розробленні та реалізації державних і міждержавних програм у цій галузі;
  3.1.6. сприяння в організації інфраструктури інформаційного обслуговування підприємництва;
  3.1.7. надання послуг для здійснення комерційної діяльності іноземним фірмам та організаціям;
  3.1.8. встановлення і розвиток зв'язків з іноземними підприємцями, а також організаціями, що об'єднують або представляють їх, участь у роботі міжнародних неурядових організацій та інших спільних організацій;
  3.1.9. сприяння розвитку торгових та інших чесних звичаїв у підприємницькій діяльності, участь у розробленні правил професійної етики у конкуренції для різних сфер підприємницької діяльності, галузей економіки, спілок та об'єднань підприємців.

  4. Права та функції Палати
  4.1. Палата з мето здійснення завдань, визначених цим Статутом, у порядку, встановленому чинним законодавством, має право:
  4.1.1. проводити за дорученням державних органів незалежну експертизу проектів нормативно-правових, актів з питань економіки, зовнішньоекономічних зв'язків, а також та інших питань, що стосуються прав та інтересів підприємців;
  4.1.2. представляти і захищати законні інтереси Палати або за дорученням її членів їх інтереси;
  4.1.3. надавати за дорученням українських та іноземних юридичних і фізичних осіб послуги, пов'язані із захистом їх прав та інтересів, відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України;
  4.1.4. звертатися за дорученням осіб, права яких порушені, до Антимонопольного комітету України із заявами про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції;
  4.1.5. проводити на замовлення українських та іноземних підприємців експертизу, контроль якості, кількості, комплектності товарів (у тому числі експортних та імпортних) і визначати їх вартість;
  4.1.6. засвідчувати і видавати сертифікати про походження товарів, сертифікати визначення продукції власного виробництва підприємств з іноземними інвестиціями та інші документи, пов'язані із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності;
  4.1.7. здійснювати декларування зовнішньоторговельних вантажів у випадках, передбачених законом;
  4.1.8. організовувати міжнародні виставки, національні виставки іноземних держав і окремих іноземних фірм, забезпечувати підготовку і проведення виставок українських товарів в Україні та за її межами; 
  4.1.9. організовувати семінари, конференції, ділові переговори з економічних питань за участю українських підприємців та іноземних фірм як в Україні, так і за її межами;
  4.1.10. укладати необхідні для виконання функцій Палати зовнішньоекономічні та інші угоди з українськими та іноземними суб'єктами підприємницької діяльності, а також; з окремими громадянами;
  4.1.11. видавати інформаційні, довідкові, рекламні, учбові та методичні матеріали з питань своєї діяльності, а також газети, журнали та інші друковані матеріали для забезпечення підприємницької діяльності;
  4.1.12. створювати, реорганізовувати і ліквідовувати організації і підприємства з правами юридичної особи, з метою виконання своїх статутних завдань у порядку, встановленому законом;
  4.1.13. самостійно визначати методи здійснення своєї діяльності, встановлювати структуру, штатний розклад, чисельність працівників, форми і розміри оплати та матеріального стимулювання їхньої праці, згідно з чинним законодавством України;
  4.1.14. створювати за ініціативою учасників спору третейські суди відповідно до законодавства України, галузеві або територіальні комітети (ради) підприємців, цільові секції фахівців-консультантів;
  4.1.15. виконувати інші повноваження, що не суперечать законодавству України.
  4.2. Палата при вирішенні своїх завдань виконує наступні функції:
  4.2.1. приймає іноземні торгово-економічні і науково-технічні делегації і окремих представників іноземних ділових кіл і громадських організацій, а також направляє за кордон своїх представників;
  4.2.2. надає послуги по продажу експонатів українських учасників виставок і ярмарок за кордоном і реалізації іноземних експонатів на виставках, які організовуються на території діяльності Палати;  
  4.2.3. здійснює інші посередницькі операції відповідно до законодавства України;
  4.2.4. проводить в своєму регіоні рекламну роботу для українських та іноземних підприємців, а також виконання замовлень на розробку і виготовлення художніх оригіналів рекламної продукції, а також товарних знаків для членів Палати та інших підприємців України і зарубіжних держав;
  4.2.5. виконує письмові переклади економічної, науково-технічної, іншої документації, довідкових та інформаційних матеріалів, а також усні переклади з іноземних мов на українську мову і з української - на іноземні мови;
  4.2.6. виконує послуги за замовленнями українських та іноземних юридичних і фізичних осіб на проведення експертизи якості, кількості, комплектності вітчизняних (у тому числі експортних) та імпортних товарів, продукції, сировини; визначає вартість товарів, продукції та іншого майна;
  4.2.7. виконує роботу по оцінці рухомого та нерухомого майна при його приватизації, застави, продажу в установленому чинним законодавством порядку;
  4.2.8. виконує експертизу по оцінці транспортних засобів, обладнання, матеріалів, сировини, товарів народного споживання та інше в порядку, встановленому чинним законодавством України;
  4.2.9. проводить інженерно-будівельну, судову експертизу в порядку, встановленому чинним законодавством України;
  4.2.10. надає консультаційні послуги по визначенню якості товарів, прав споживача, а також відповідності претензійних матеріалів, оформлених третьою стороною, вимогам відповідних нормативних актів;
  4.2.11. виконує послуги на митне декларування зовнішньоторговельних вантажів (за дорученням митних органів України);
  4.2.12. сприяє українським та іноземним громадянам, підприємствам і організаціям в одержанні охоронних документів на винаходи, промислові зразки, товарні знаки та інші об'єкти промислової власності;
  4.2.13. засвідчує сертифікати усіх видів форм про походження товарів, які вивозяться за межі України, товаросупроводжуючу документацію на ці товари, сертифікати визначення продукції власного виробництва підприємств з іноземними інвестиціями та інші документи, пов'язані із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності;
  4.2.14. забезпечує обслуговування представництв іноземних фірм, банків та організацій, сприяючи їм у видачі віз, вирішенні митних питань, комплектуванні штатів працівниками - громадянами України;
  4.2.15. сприяє юридичним і фізичним особам України в отриманні виїзних документів для ділових поїздок за кордон;
  4.2.16. виконує роботи по штриховому кодуванню на території регіону;
  4.2.17. надає транспортно-експедиційні послуги;
  4.2.18. надає послуги по складанню бізнес-планів та видає висновки по ним;
  4.2.19. створює галузеві комітети (ради) підприємців, цільові секції фахівців-консультантів, постійно діючий третейський суд для вирішення економічних спорів між підприємцями України;
  4.2.20. виконує інші функції не заборонені чинним законодавством у порядку, встановленому законодавством України.

  5.Засновники та члени Палати
  5.1. Засновниками Палати можуть бути юридичні особи, які створені і діють відповідно до законодавства України, та громадяни України, зареєстровані як підприємці, та їх об'єднання.
  5.2. Членами Палати можуть бути юридичні особи, які створені і діють відповідно до законодавства України, та громадяни України, зареєстровані як підприємці, та їх об'єднання, які сплачують членські внески.
  Для прийняття в члени Палати юридичні та фізичні особи подають заяву, копію свідоцтва про державну реєстрацію або інший документ, що підтверджує статус юридичної особи.
  5.3. Члени Асоціації «Чернівецька Торгово-промислова палата Буковини» набувають прав членів Палати без сплати членських внесків.
  5.4. Юридичною датою набуття членства в Палаті є дата сплати вступного та членського внеску та прийняття рішення Президією Палати.
  5.5. Прийняття до членів Палати здійснюється Президією Палати з подальшим інформуванням ТПП України.
  5.6. Юридичні і фізичні особи після вступу в члени Палати стають одночасно членами Торгово-промислової палати України. Палата є членом ТПП України. Розмір вступних та членських внесків і відрахувань до ТПП України встановлює Рада ТПП України.
  5.7. Засновники та члени Палати в особі своїх повноважних представників мають право брати участь з вирішальним голосом в роботі Загальних зборів Палати, обирати Президента та Президію Палати, а в порядку, що встановлюється Радою Торгово-промислової палати України, обирати делегатів на З'їзд ТПП України.
  5.8. Члени Палати в особі своїх повноважних представників, крім наведених в п.5.5. мають право:
  5.8.1. бути обраними до керівних органів Палати, а також ТПП України;
  5.8.2. виносити на розгляд Загальних зборів. Президії Палати, а також З'їзду, Ради і Президії ТПП України пропозиції з питань, що входять у сферу діяльності відповідних Палат;
  5.8.3. одержувати в Палаті і в ТПП України необхідну допомогу у вирішенні питань, що входять у сферу діяльності Палати;
  5.8.4. користуватись послугами Палати і ТПП України в першочерговому порядку і на пільгових умовах, які визначаються їх керівними органами.
  5.9. Члени Палати зобов'язані:
  5.9.1. активно сприяти здійсненню завдань і функцій Палати;
  5.9.2. вносити в Палату членські внески;
  5.9.3. здійснювати свою діяльність на принципах поваги до партнера, не вдаваючись до випадків несумлінної конкуренції.
  5.10. Член Палати може вийти з членів Палати і ТПП України, подавши письмову заяву. При виході з Палати сплачені вступні та членські внески не повертаються.
  5.11. Член Палати, який не сплатив протягом року членський внесок без поважних причин, вважається виключеним з Палата та ТПП України.
  5.12. У випадку порушення вимог цього Статуту членом Палати рішення про його виключення може бути прийняте Президією Палати.
  5.13. Член Палати може призупинити своє членство у Палаті і ТПП України, подавши письмову заяву. При поновленні свого членства в Палаті вступні внески не сплачуються.
  5.14. Скарга на відмову у прийнятті до членів Палати або виключення з числа членів Палати розглядаються Загальними зборами Палати або ТПП України.

  6. Органи управління Палати
  6.1. Керівними органами Палати є:
  а) Загальні збори Палати ; 
  б) Президія Палати ;
  в) Президент Палати.
  6.2. Загальні збори Палати
  6.2.1. Вищим керівним органом Палати є Загальні збори засновників та членів Палати.
  6.2.2. Загальні збори Палати скликаються Президією Палати по мірі необхідності, але не менше двох разів за звітний період.
  6.2.3. Для обговорення питань, що не терплять зволікання позачергові Загальні збори Палати скликаються за рішенням Президії Палати, на вимогу Ревізійної комісії або не менш 33% від числа членів Палати.
  6.2.4. Про час і місце скликання Загальних зборів Палати, а також питання, що підлягають розгляду на зборах, Президія Палати сповіщає засновників та членів Палати в письмовій формі не пізніше ніж за 15 днів перед днем відкриття зборів.
  6.2.5. Норма представництва на Загальні збори - один представник від одного засновника або члена Палати.
  6.2.6. До відання Загальних зборів Палати відносяться:
  а) розгляд доповідей Президії Палати про діяльність Палати, звітів Ревізійної комісії й прийняття по них рішень;
  б) вибори Президента Палати та за його наданням затвердження Президії Палати;
  в) вибори Ревізійної комісії Палати;
  г) затвердження Статуту Палати, змін та доповнень до нього;
  д) розгляд інших питань, що стосуються діяльності Палати;
  с) вирішення питання про припинення діяльності Палати.
  6.2.7. Загальні збори Палати вважаються повноважним при наявності не менш 50 відсотків представників засновників та членів Палати.
  6.2.8. Рішення з питань б) - г), що обговорюються як на чергових, так і на позачергових
  Загальних зборах Палати, приймаються голосуванням звичайною більшістю голосів (50 відсотків +1 голос) присутніх на зборах. По іншим питанням рішення приймаються більшістю голосів.
  6.3 Президія Палати.
  6.3.1. Для керівництва поточною діяльністю Палати Загальні збори Палати обирають строком на 5 років Президента Палати та затверджують Президію Палати у складі віце-президента і членів Президії.
  6.3.2. Президія очолюється Президентом Палати.
  6.3.3. Президія Палати:
  а) визначає основні напрямки, пріоритети і форми практичної діяльності Палати по реалізації її статутних завдань, розглядає і затверджує річні і перспективні плани економічного і соціального розвитку Палати та її трудового колективу, звіти про їх виконання, висновки Ревізійної комісії;
  б) проводить в життя рішення Загальних зборів Палати;
  в) доповідає Загальним зборам Палати про діяльність Палати;
  г) скликає чергові, а в разі необхідності - і позачергові Загальні збори Палати;
  д) вирішує питання діяльності Палати, які виносяться на розгляд Президії і Ревізійною комісією Палати, а також окремими членами Палати;
  є) розглядає скарги відносно правильності застосування Статуту Палати;
  є) за поданням Президента Палати затверджує віце-президента Палати;
  ж) за поданням Президента Палати достроково звільняє від обов'язків членів Президії, включаючи віце-президента Палати;
  з) затверджує на строк до чергових Загальних зборів Палати, членів Президії Палати замість вибулих.
  и) визначає характер відносин з підприємницькими структурами, що взаємодіють з Палатою;
  і) визначає методи господарювання, напрямки витрачання коштів Палати, затверджує за поданням Президента Палати структуру управління і кошторис витрат, форми і розміри оплати праці і матеріального стимулювання праці працівників Палати;
  ї) створює, реорганізує і ліквідує у встановленому законом порядку підприємства і організації Палати, затверджує їх установчі документи;
  й) затверджує положення про структурні підрозділи Палати, а також регламент третейського суду при Палаті, положення про арбітражні збір і витрати, призначає голову третейського суду і затверджує рекомендований список арбітрів цього суду;
  к) затверджує розцінки і тарифи на роботи і послуги, що виконуються Палатою, її підприємствами і організаціями, для розрахунків з замовниками і виконавцями цих робіт і послуг;
  л) вирішує питання діяльності Палати, які виносяться на розгляд Президії окремими членами Палати;
  м) створює постійно діючі або тимчасові галузеві комітети (ради), секції з проблем різних сфер підприємництва, здійснення зовнішньоекономічних зв'язків, до складу яких переважно входять представники членів Палати, а також окремі громадяни, затверджує положення про них або їх установчі документи;
  н) приймає рішення про створення спеціальних фондів Палати і визначає порядок їх використання, затверджує кошторис витрат членських внесків;
  о) встановлює для членів Палати пільгові умови користування послугами Палати; 
  приймає до складу і виключає із складу дійсних членів Палати.
  6.3.4. Засідання Президії Палати скликаються Президентом Палати по мірі необхідності, але не менше двох разів на рік.
  6.3.5. Засідання Президії Палати вважаються повноважними при наявності більше половини членів Президії. Рішення Президії приймаються відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів Президії Палати.
  6.3.6. Строк повноважень Президії Палати 5 років.
  6.4 .Президент Палати
  6.4.1. Президент Палати обирається Загальними зборами Палати на 5 років. 
  6.4.2. Президент Палати:
  а) здійснює поточне керівництво діяльністю Палати;
  б) розпоряджається майном та коштами Палати;
  в) організує виконання рішень Загальних зборів і Президії Палати та перевірку їх виконання;
  г) видає накази, розпорядження, обов'язкові для виконання підприємствами, організаціями і структурними підрозділами Палати;
  д) подає на затвердження Президії, пропозиції про структуру управління і кошторис витрат Палати, форми і розміри оплати і матеріального заохочення праці працівників Палати, вирішення інших соціальних питань;
  е) вирішує інші питання планування, фінансування, структури, штатів, їх персональних обов'язків і управління в Палаті у відповідності до чинного законодавства і Статуту Палати;
  є) виносить на затвердження Загальних зборів і Президії Палати кандидатури віце-президента і членів Президії Палати та визначає коло службових обов'язків віце-президента, подає на затвердження Президії рішення про дострокове увільнення від обов'язків віце-президента і членів Президії;
  ж) подає на затвердження Президії на термін до чергових Загальних зборів членів Президії замість тих, що вибули;
  з) скликає чергові і позачергові засідання Президії Палати;
  и) координує діяльність безпосередньо підлеглих Палаті;
  6.4.3. Президент і віце-президент Палати діють від імені Палати без довіреності.
  6.4.4. Договори, інші зобов'язання від імені Палати підписуються президентом Палати, віце-президентом, або особою, уповноваженою довіреністю, підписаною Президентом або віце-президентом. Документи, які служать підставою для прийняття і видачі грошей, товарно-матеріальних та інших цінностей, а також такі, що змінюють кредитні і розрахункові зобов'язання Палати, підписуються, крім того, головним бухгалтером Палати або працівником, який виконує його обов'язки.
  6.4.5. Зовнішньоекономічні угоди, укладені від імені Палати, підписуються Президентом, віце-президентом або особою, уповноваженою довіреністю, підписаною Президентом Палати одноособово.
  6.4.6. Векселі та інші грошові зобов'язання, що видаються Палатою, мають підписуватись двома особами - Президентом Палати або віце-президентом і головним бухгалтером Палати, або особою, уповноваженою довіреністю, підписаною Президентом або віце-президентом і головним бухгалтером Палати.
  6.4.7. Векселі та інші грошові зобов'язання можуть бути також підписані двома особами, уповноваженими довіреностями, підписаними президентом або віце-президентом і головним бухгалтером Палати.

  7. Ревізійна комісія Палати
  7.1. Для ревізії фінансово-господарської діяльності, перевірки каси, майна і звітності Палати Загальні збори Палати обирають на 5 років Ревізійну комісію в кількості, що визначається Загальними зборами, з числа осіб, що не входять до складу Президії Палати.
  7.2. Ревізійна комісія Палати:
  7.2.1. обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря комісії;
  7.2.2. перевіряє фінансову і господарську діяльність Палати, правильність і достовірність звітних даних Палати, додержання Статуту Палати;
  7.2.3. подає на розгляд і затвердження Загальних зборів Палати звіти про свою діяльність;
  7.2.4. в необхідних випадках вимагає скликання позачергових Загальних зборів або позачергових засідань Президії Палати.
  7.3. Ревізії діяльності Палати здійснюються не рідше одного разу на рік. Про виявлені порушення Ревізійною комісією складаються протоколи з рекомендаціями по їх усуненню, які надсилаються до Президії Палати.
  7.4. Регламент роботи Ревізійної комісії затверджується комісією самостійно.

  8. Майно Палати
  8.1. Палата може мати у власності будівлі, споруди, устаткування, транспортні засоби, кошти, цінні папери та інше майно, необхідне для здійснення статутних завдань.
  8.2. Джерелами формування майна Палати є вступні та членські внески, прибуток від її господарської діяльності, створених нею підприємств, інших організацій, інші доходи та надходження, отримання яких не суперечить чинному законодавству України. Майно Палати використовується для забезпечення її статутної діяльності.
  8.3. У разі виходу або виключення відповідно до Статуту із складу членів Палати сплачені вступні, членські внески та майно не повертаються і претензії на частину майна Палати не приймаються. Майно та кошти Палати у разі виходу або виключення її членів поділу не підлягає.
  8.4. Палата є юридичним, майновим та фінансовим правонаступником Асоціації «Чернівецька Торгово-промислова палата Буковини»
  8.5. Звітний рік Палати встановлюється з 1 січня по 31 грудня.

  9. Трудовий колектив Палати
  9.1. Трудовий колектив Палати становлять усі громадяни, які працюють в ній згідно штатного розкладу та за рахунок праці яких отримується прибуток від господарської діяльності, формується майно, створюється матеріально-технічна база та основні фонди, спрямовані на виконання статутних завдань.
  9.2. Трудовий колектив Палати:
  9.2.1. розглядає та затверджує проект колективного договору;
  9.2.2. розглядає та вирішує питання самоврядування трудового колективу;

  10. Зміни та доповнення до Статуту Палати
  Зміни і доповнення до Статуту Палати приймаються Загальними зборами Палати та підлягають реєстрації в порядку передбаченому чинним законодавством.

  11. Припинення діяльності Палати
  11.1. Діяльність Палати припиняється шляхом її ліквідації.
  11.2. Ліквідація Палати провадиться за рішенням Загальних зборів Палати. Палату може бути ліквідовано також за рішенням суду у випадках і порядку, встановленому законодавством України.
  11.3. Майно та кошти ліквідованої Палати після задоволення вимог усіх кредиторів розподіляються між членами трудового колективу Палати згідно стажу роботи в Палаті з моменту прийняття цього Статуту. Доля кожного вирішується на зборах трудового колективу.
  Copyright MyCorp © 2020Сайт управляється системою uCoz